LOGO SKIM PSTS.jpg​​​​

IKLAN PSTS.jpg


MAKLUMAN:

KEPUTUSAN PERMOHONAN BIASISWA BAGI SKIM PSTS MAC 2016

 Untuk makluman, pemohon yang berjaya (SENARAI PEMOHON YANG BERJAYA SKIM PSTS MAC 2016.pdf) adalah dikehendaki untuk hadir ke Sesi Penganugerahan dan Taklimat pada waktu dan tempat seperti berikut:

Pada: Hari Sabtu, 26 Mac 2016

Jam: 2.00 petang

Tempat: Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi,
Bilik 2A8:02, Tingkat 8, East Wing,
Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping,
Bandar Seri Begawan, BA 1311

    Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi 2233344 ext 216

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

   BUKU PANDUAN SKIM PSTS:

"Buku Panduan Skim PSTS Edisi 4.1, Mac 2016.pdf" ​for the new condition and rules of the scheme)